MOLINOS HARINEROS


Toplam inşaat alanı: 1.600 m² (Brüt) Günlük 120 ton buğday kırma kapasitesine sahip fabrika binası, temizleme, değirmen, silo ve paketleme bölümlerinden oluşmaktadır.

  • PROJE TARİHİ 2016
  • PROJE YERİ Paraguay
  • ÇELİK METRAJI 40 Ton
  • İNŞAAT ALANI TOPLAMI 1.600 m²